810744.jpg Yksi kortti Anskulta ja kaksi Inkulta:

810745.jpg   810746.jpg

Kiitos tytöt!